„Od obserwacji przyrody do jej ochrony. Plan działania” – publikacja dla organizacji pozarządowych

Tradycyjny, wiejski pejzaż ubożeje z roku na rok. Znikają szpalery sędziwych drzew na miedzach i wzdłuż dróg. Coraz rzadziej możemy zobaczyć szachownicę pól uprawnych przeplatanych łąkami. Dawne strumienie, oczka wodne, podmokłe łąki są odwadniane. W kolorowe rabaty ogrodów z rodzimymi, charakterystycznymi dla danego regionu gatunkami dostają się obce gatunki. Na poboczach dróg i w lasach zalegają odpady. Dodatkowo zmiany klimatu, sprawiają, że nasze wiejskie obszary narażone są na długotrwałe susze, a my sami cierpimy podczas fal upałów. Niepokoi nas to i czujemy, że spoczywa na nas odpowiedzialność za środowisko naturalne, które nas otacza. Jesteśmy przecież częścią tego wielkiego systemu, zatem od jego kondycji zależy i nasz dobrostan.

Na szczęście przybywa osób, które poprzez działalność społeczną pragną przyczynić się do utrzymania czystych wód, do świadomego zarządzania krajobrazem oraz do ochrony gatunków i ostoi jako lokalnego dziedzictwa. Każdy, komu przyświecają te cele, staje się ambasadorem lub ambasadorką troski o swoją społeczność. W oddolnych inicjatywach drzemie wielka siła. Działając, zyskujemy wpływ na tworzenie lepszego świata z różnorodną naturą.

W naszej publikacji zastanawiamy się nad sensem ochrony przyrody, jest też ona zbiorem wskazówek, jak tworzyć projekty na rzecz środowiska, oraz kompendium wiedzy, dzięki której projekty będą miały solidne podstawy merytoryczne. Może ośmieli ona tych, którzy dopiero myślą o  swoim pierwszym projekcie dotyczącym ochrony przyrody w najbliższej okolicy.

Autorami publikacji są Maciej Jędrzejczak, dr Natalia Jędrzejczak oraz Barbara Kudławiec – biolodzy i botanicy ze Stowarzyszenia Promocji Dziedzictwa „Kasztelania Ostrowska”.

Publikacja powstała w ramach Programu „Zakorzenione” www.zakorzenione.org. Dostępna jest na licencji Creative Commons „Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.  Zapraszamy do jej pobierania i udostępniania wszystkim zainteresowanym: https://fundacjawspomaganiawsi.pl/publication/od-obserwacji-przyrody-do-jej-ochrony-plan-dzialania/