Program Zakorzenione

Dla liderek - sołtysek, członkiń Kół Gospodyń Wiejskich, a także przedstawicieli organizacji lokalnych, którzy realizują lub chcą realizować działania prośrodowiskowe z mieszkańcami na obszarach wiejskich.

Zakorzenione to program skierowany do liderek – sołtysek, członkiń Kół Gospodyń Wiejskich, a także przedstawicieli i przedstawicielek organizacji lokalnych z województw  podlaskiego, lubelskiego, warmińsko-mazurskiego, małopolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, lub Kaszub czy wschodniej części Mazowsza, którzy realizują lub chcą realizować działania prośrodowiskowe z mieszkańcami na obszarach wiejskich.

W pierwszej fazie projektu do działań zostanie zaproszonych 80 liderek, które w ramach programu otrzymają wsparcie merytoryczne i edukacyjne dotyczące tego jak współpracować z mieszkańcami i realizować akcje prośrodowiskowe. Wybrane projekty opracowane przez sołtyski i członkinie KGW otrzymają także wsparcie finansowe. Zostanie nim objętych nie mniej niż 40 inicjatyw.

Do Programu Zakorzenione dołączą organizacje lokalne, które także będę brały udział w specjalnie dla nich przygotowanych działaniach edukacyjnych. Następnie 10 inicjatyw otrzyma wsparcie finansowe na działania prośrodowiskowe realizowane w lokalnych społecznościach.

W ramach programu odbędą się webinary, konsultacje z ekspertami, spotkania regionalne, a także wydarzenia sieciujące liderki, organizacje i partnerów.

Zapraszamy do Programu Zakorzenione, który ma być przestrzenią do dialogu i budowania porozumienia na rzecz środowiska naturalnego.

Partnerzy:
Fundacja Roll-na, grupa Sołtyski, Fundacja Wspomagania Wsi, Fundacja Aktywizacji i Rozwoju FARMa, Fundacja Polska z Natury.

Zgłoś się

Aktualności

Informacje o Programie Zakorzenione, czyli niezbędnik dotyczący rekrutacji i działań.

Wydarzenia

Spotkania, webiary, warsztaty – bądź na bieżąco i bierz udział w wydarzeniach realizowanych w ramach Programu Zakorzenione.

Zaproszenie na Spotkanie Liderek i Organizacji Programu Zakorzenione, Łochów, 23-25 listopada 2023 r.

Czytaj więcej

Rekrutacja do Programu Zakorzenione – liderki dla środowiska

Czytaj więcej

W punkt, czyli jak tworzyć dobre projekty na rzecz środowiska

Czytaj więcej

Materiały edukacyjne

Chcesz działać na rzecz środowiska i nie wiesz jak zacząć? Zapraszamy do korzystania z materiałów edukacyjnych.

Zobacz materiały

Porozumienie na rzecz środowiska

Napisz do nas