W punkt, czyli jak tworzyć dobre projekty na rzecz środowiska

W Punkt

organizator: Zakorzenione

Praktyczny przewodnik o tym, jak budować projekty na rzecz środowiska. Podczas kolejnego webinaru w ramach projektu Zakorzenione przedstawimy inspirujące przykłady lokalnych inicjatyw, które powstały z troski o środowisko, a ich efekty przyniosły realny wpływ na najbliższe otoczenie. 

W rozmowie wezmą udział dwie ekspertki i ekspert, którzy podzielą się swoimi doświadczeniami.
Porozmawiamy o tym: 

  • gdzie szukać inspiracji? 
  • od czego zacząć tworzenie projektu na rzecz środowiska?
  • jak napisać wniosek o wsparcie finansowe?
  • jak wyznaczyć cele i jakie efekty projektu założyć? 
  • na co zwrócić uwagę w ogłoszeniach o konkursach? 
  • jak dopasować program grantowy do naszych działań, a nie odwrotnie?

W ostatniej części spotkania będzie czas na pytania, dyskusję i wyjaśnienie wszystkich wątpliwości. 

Zapisy

Katarzyna Jabłońska-Kuśmierek

trenerka umiejętności społecznych, dziennikarka, redaktorka

Kasia Jablonska Kusmierek

Prowadzenie

Prelegenci

Joanna Horowska

Joanna Horowska

Jedna z założycielek Koła Gospodyń Wiejskich w Lubonieczku, pomysłodawczyni wielu działań społecznych i koordynatorka projektów, które w większości związane są z ekologią. KGW w Lubonieczku od samego początku stawia sobie za cel dbałość o piękno otaczającej nas przyrody.

Inicjatorka i współautorka projektu Ludzielnia, o którym opowie podczas webinaru – miejsca, w którym każdy może podzielić się niepotrzebnymi rzeczami i zabrać do domu to, czego potrzebuje. Pracowniczka samorządu i mama.

Maciej Jedrzejczak

Maciej Jędrzejczak 

Absolwent Biologii UAM w Poznaniu, botanik, popularyzator nauki, pasjonat roślin. Ekspert w diagnozie taksonów i siedlisk przyrodniczych, tworzeniu raportów oddziaływania przedsięwzięć na środowisko i kształtowaniu programów ochrony gatunków, siedlisk i krajobrazu w rezerwatach przyrody, parkach narodowych i obszarach Natura 2000. Finalista konkursu FameLab dla najlepszych popularyzatorów nauki w Polsce. 

Angażuje się społecznie, współtworząc przyrodniczą część Bazy Danych o Regionie Kasztelanii Ostrowskiej oraz prowadząc szerokie działania edukacyjne. Koordynator inicjatyw społecznych na rzecz poznawania i ochrony dziedzictwa przyrodniczego oraz powstającego oddolnie Społecznego Raportu o Bioróżnorodności i Krajobrazie Kasztelanii Ostrowskiej.

Monika Slotwinska

Monika Słotwińska-Łychota

Od 25 lat pracuje w Fundacji Wspomagania Wsi, gdzie prowadzi warsztaty ze społecznikami z obszarów wiejskich i koordynuje dotacyjne programy FWW dotyczące ochrony bioróżnorodności. Prowadzi spotkania wspierające osoby aktywne z terenów wiejskich w budowaniu dobrych relacji z mieszkańcami oraz zrozumieniu potrzeb i motywacji zarówno własnych, jak i innych osób. 

Ma za sobą wieloletnie doświadczenie szkolenia z planowania projektów społecznych i ich zarządzania.