Program Zakorzenione-ambasadorki dla środowiska. Do 4 kwietnia trwa rekrutacja do programu edukacyjnego dla regionalnych liderek pragnących działać na rzecz środowiska!

Zakorzenione to program skierowany do  sołtysek, członkiń Kół Gospodyń Wiejskich, przedstawicielek organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z Polski południowo-wschodniej oraz Kaszub, które realizują działania prośrodowiskowe z mieszkańcami na obszarach wiejskich. W ramach programu powstanie sieć liderek działających na rzecz przyrody. Uczestniczki otrzymają wsparcie merytoryczne i finansowe, aby wspólnie z mieszkańcami zatroszczyć się o swoje małe ojczyzny. 

Program Zakorzenione to przestrzeń do dialogu i budowania porozumienia na rzecz środowiska naturalnego. Założeniem programu jest wspieranie osób, które angażują lokalną społeczność w podejmowanie przedsięwzięć na rzecz przyrody i środowiska. W trakcie rekrutacji do programu wyłonionych zostanie 10 ambasadorek, które otrzymają wsparcie merytoryczne,  edukacyjne oraz stypendium. Następnie każda uczestniczka stworzy sieć 10 liderek działających na rzecz środowiska naturalnego w swojej okolicy.
W ramach programu odbędą się webinary, konsultacje z ekspertami, spotkania regionalne oraz wydarzenia sieciujące ambasadorki, liderki i partnerów. Uczestniczki wezmą udział w specjalnie opracowanym programie edukacyjnym uwzględniającym potrzeby lokalnych społeczności. Co miesiąc będą się odbywać spotkania z przedstawicielkami partnerskich organizacji. Liderki otrzymają stypendium w wysokości 12 tysięcy złotych  brutto i zorganizują cztery spotkania ze swoją siecią i  lokalną społecznością na tematy prośrodowiskowe. 

Program Zakorzenione powstał jako inicjatywa 4 partnerskich organizacji: Fundacji Roll-na, grupy Sołtyski, Fundacji Aktywizacji i Rozwoju Farma i Fundacji Polska z Natury, które działają z misją wspierania inicjatyw proekologicznych na terenach wiejskich. 

W 2023 roku odbyła się pierwsza edycja Programu Zakorzenione – liderki dla środowiska, w którym wzięło udział kilkadziesiąt  sołtysek i członkiń Kół Gospodyń Wiejskich, które poprzez organizację 173 wydarzeń zainicjowały zmiany na rzecz przyrody w swoich społecznościach docierając do blisko 7000 mieszkańców. Po doświadczeniach realizacji programu organizatorki postanowiły kontynuować misję programu. Tak powstała kolejna odsłona, które profesjonalizuje działania liderek, dając im narzędzia, wiedzę i wsparcie do kształcenia kolejnych liderek i tworzenia sieci wsparcia. 

Do programu mogą się zgłosić kobiety z doświadczeniem działania na rzecz środowiska, sołtyski, członkinie Kół Gospodyń Wiejskich lub przedstawicielki organizacji pozarządowych czy grup nieformalnych, mieszkające na terenie województw: podlaskiego, lubelskiego, warmińsko-mazurskiego, małopolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, Kaszub lub wschodniej części Mazowsza. Program edukacyjny zacznie się pod koniec kwietnia i potrwa do końca roku. 

Rekrutacja trwa od 21 marca do 4 kwietnia. Zgłoszenie należy wysłać poprzez wypełnienie ankiety dostępnej na stronie internetowej projektu. Udział w programie jest bezpłatny. 

Więcej informacji:

zakorzenione@nawzajem.pl

www.nawzajem.pl/zakorzenione

Rekrutacja Plakat A4 4a 1