Rekrutacja do Programu Zakorzenione – liderki dla środowiska

Img 7413

organizator: Fundacja ROLL-NA

Zakorzenione to program skierowany do liderek – sołtysek, członkiń Kół Gospodyń Wiejskich, a także przedstawicieli organizacji lokalnych, którzy realizują lub chcą realizować działania prośrodowiskowe z mieszkańcami na obszarach wiejskich.

Założeniem programu jest wspieranie inicjatyw, które angażują lokalną społeczność w podejmowanie przedsięwzięć na rzecz przyrody i środowiska. Chcemy wzmacniać i wspierać oddolne pomysły, które wyrażane są z troski o swoją „małą ojczyznę”.

W pierwszej fazie projektu do działań zostanie zaproszonych 80 liderek, które w ramach programu otrzymają wsparcie merytoryczne i edukacyjne dotyczące tego jak współpracować z mieszkańcami i realizować akcje prośrodowiskowe. Wybrane projekty opracowane przez sołtyski i członkinie KGW otrzymają także wsparcie finansowe. Zostanie nim objętych nie mniej niż 40 inicjatyw.

W ramach programu odbędą się webinary, konsultacje z ekspertami, spotkania regionalne, a także wydarzenia sieciujące liderki, organizacje i partnerów.  

Zapraszamy do Programu Zakorzenione, który ma być przestrzenią do dialogu i budowania porozumienia na rzecz środowiska naturalnego.

Zgłoś się