Rusza nabór do Programu Zakorzenione – organizacje dla środowiska 

Trwa nabór do projektu dla organizacji pozarządowych/grup nieformalnych działających na rzecz środowiska. Nabór do Programu odbywa się w procesie rekrutacji zamkniętej. Organizator – Fundacja Aktywizacji i Rozwoju FARMA zaprasza organizacje/grupy nieformalne do udziału w Programie.

Zakorzenione to program edukacyjny skierowany do organizacji pozarządowych i grup nieformalnych wspieranych przez organizacje, mających swoją siedzibę na terenach wiejskich i miejscowościach do 20 tys. mieszkańców, które mają pomysły na działania na rzecz środowiska w swoich lokalnych społecznościach. 

Projekt adresowany jest do NGOsów i grup nieformalnych działających i mających siedzibę w województwach: podlaskim, lubelskim, warmińsko-mazurskim, małopolskim, podkarpackim, świętokrzyskim, na Kaszubach i we wschodniej części Mazowsza.

Celem programu jest wspieranie inicjatyw angażujących lokalną społeczność, w szczególności kobiety w wieku 30-50 lat w realizacji działań na rzecz środowiska naturalnego. 

Nabór na projekty trwa do 6 lipca do 13 sierpnia 2023 r. 

Budżet projektu wynosi 100 000 zł, 10 organizacji, które zaproponują najlepsze pomysły, otrzyma grant do 10 000 zł na realizację swojego projektu. Zwycięzcy zostaną wybrani przez Organizatora i Partnerów Programu a wyniki podane zostaną najpóźniej 31 sierpnia 2023 r.

Realizatorzy projektów otrzymają wsparcie merytoryczne. W ramach programu odbędą się webinary, konsultacje z ekspertami, spotkania regionalne, a także wydarzenia sieciujące liderki, organizacje i partnerów. 

„Zakorzenione – organizacje dla środowiska” to program mający na celu poszerzenie kompetencji przedstawicieli organizacji lokalnych i grup nieformalnych, zaprojektowanie i przeprowadzenie projektów prośrodowiskowych, zaangażowanie społeczności lokalnej w działania na rzecz środowiska tak, aby żyło im się lepiej, bezpieczniej i w sposób bardziej przyjazny dla środowiska. 

Harmonogram minimum 3 maksymalnie 6 miesięcznych projektów przewidziany jest na okres październik 2023 r. – maj 2024 r. Aby się zgłosić wystarczy wypełnić formularz dostępny na stronie Organizatora (w zakładce „Zakorzenione”) – https://www.fundacjafarma.pl/zakorzenione/ 

Program jest bezpłatny, realizowany przez Fundację Aktywizacji i Rozwoju FARMa w partnerstwie z Fundacją Roll-ną, grupą Sołtyski, Fundacją Wspomagania Wsi oraz Fundacją Polska z Natury.

Program Zakorzenione jest przeznaczony dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych wspieranych przez organizacje

  • Zarejestrowanych/działających na terenie województw: podlaskiego, lubelskiego, warmińsko-mazurskiego, małopolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, Kaszub i wschodniej części Mazowsza,
  • działających lub chcących zacząć działać na rzecz ochrony środowiska naturalnego,
  • chcących realizować inicjatywy mające pozytywny wpływ na środowisko naturalne, poprawiające stan środowiska w małych miejscowościach, integrujące lokalną społeczność.

Program ma inspirować, łączyć społeczności lokalne poprzez zachęcanie ich do dbania o swoje lokalne otoczenie. 

W programie

  • Możliwość uzyskania wsparcia finansowego do 10 000 zł na działania związane z ochroną środowiska naturalnego. 
  • Wsparcie merytoryczne i eksperckie.
  • Spotkania online i na żywo.
  • Indywidualne konsultacje projektów działań.
  • Spotkania sieciujące – nawiązanie kontaktów z organizacjami działającymi w innych regionach.
  • Dostęp do materiałów szkoleniowych.
  • Wsparcie w działaniach promocyjnych.