Jak współpracować? Posłuchajmy liderek polskiej wsi

Web Zakorzenione 1200x630px

organizator: Zakorzenione

Program ZAKORZENIONE otwiera webinar skierowany do kobiet zaangażowanych w działalność społeczną i środowiskową na obszarach wiejskich. 

Porozmawiamy o budowaniu relacji z mieszkańcami, samorządem i innymi organizacjami. Doświadczeniem podzielą się liderki, które od lat działają na rzecz swojej lokalnej ojczyzny, zmieniając oblicze polskiej wsi.

Po 20 latach pracy społecznej widzę, jak ważne jest, by dzielić się wiedzą, nie zatrzymywać jej dla siebie i wspierać się nawzajem. Sama przeszłam ścieżkę od zaangażowania w Radę Rodziców, później w wielu lokalnych organizacjach i nie tylko, aż po stanowisko Sołtyski. Na każdym z tych etapów najwięcej dobra udało się wypracować dzięki współdziałaniu i wymianie doświadczeń. Dlatego webinarium może być szczególnie wartościowe dla tych Pań, które działają w pojedynkę i szukają sposobów, by zrobić coś razem. – zachęca Beata Jakubiak, jedna z gościń webinarium.

W webinarium wezmą udział:

Beata Jakubiak

Sołtyska wsi Wójtowo gm. Barczewo, Prezeska Stowarzyszenia “Wspólne Wójtowo”, założycielka i wiceprzewodnicząca KGW Wójtowianki, Liderka grupy odnowy wsi Wójtowo, v-ce prezeska Stowarzyszenie Sołtysów Gminy Barczewo, członkini zarządu MOCna Sieć KGW województwa warmińsko- mazurskiego, Animatorka społeczna Federacji FOSa,

Elżbieta Łągiewka 

Mieszkanka wsi Kłomnice, koordynatorka działania KGW Skrzydlów. Współzałożycielka i przewodnicząca rady Fundacji “Pomóżmy Dzieciom Poznać Świat”,

Magdalena Sałek-Lewczyk 

Społeczniczka, samorządowczyni, wójtka Gminy Jabłonna w woj. lubelskim. Laureatka nagrody Kobieta Aktywna Lubelszczyzny Forum Kobiet Aktywnych oraz nagrody Super Samorząd 2022 w ramach akcji Masz Głos. Absolwentka Szkoły Liderów i członkini Pracowni Samorządowej Fundacji Batorego,

Ilona Borkowska 

Sołtyska Brzozowa w powiecie chełmińskim, wiceprzewodnicząca Rady Gminy Kijewo Królewskie, członkini Zarządu KGW w Brzozowie oraz prezeska Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Kijewo Królewskie.

Rozmowę poprowadzi Katarzyna Jabłońska – Kuśmierek – trenerka umiejętności społecznych, dziennikarka, redaktorka.

Do udziału w webinarium szczególnie zapraszamy liderki, sołtyski, członkinie Kół Gospodyń Wiejskich, działaczki organizacji lokalnych oraz osoby, które chcą zaangażować się na rzecz przyrody i środowiska na obszarach wiejskich.

Więcej informacji

Katarzyna Jabłońska-Kuśmierek

trenerka umiejętności społecznych, dziennikarka, redaktorka

Kasia Jablonska Kusmierek

Prowadzenie